Геометрия 10-сынып

  • 52
  • 22

1. 9 сыныптың геометрия курсын қайталау. Векторлар және векторлардың координаталары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. 9 сыныптың геометрия қайталау. Синустар және косинустар теоремалары.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Стереометрия аксиомалары және олардың салдарлары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы. 1-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы. 2-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Тетраэдр, параллелепипед. 1-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Тетраэдр, параллелепипед. 2-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Тетраэдр, параллелепипед. 3-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 1-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 2-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 3-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 4-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 1-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 2-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 3-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 4-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

17. Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

18. Сфера және шар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

19. Кеңістіктегі векторлардың координаталары. Векторларға амалдар қолдану

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

20. Векторлардың скаляр көбейтіндісі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

21. Кеңістіктегі жазықтықтың теңдеуі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

22. Кеңістіктегі түзудің теңдеуі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту