География 9-сынып

  • 62
  • 28

1. Қазақстандық географтардың зерттеулері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. География ғылымының қазіргі заманғы өзекті зерттеу проблемалары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Геогафиялық нысандар мен номинациялау ерекшеліктері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Зерттеу нәтижелерін ұсынудың академиялық формалары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Қзақстандық маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды картадан көрсету тәсілдері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Жерді қашықтықтан зерделеу әдістері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдану аясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Ғылыми-техникалық революция

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Адам әлеуетінің даму индексі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы. Қазақстанның инновациялық құрылымдық жағдайы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Қазақстанның шаруашылық салаларына жоспар бойынша сипаттама беру. Отын өнеркәсібі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Қазақстанның экономикалық аудандарындағы шаруашылық салаларының мамандануы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Дүниежүзілік шаруашылықтың субъектілері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. Халықаралық географиялық еңбек бөлінісі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Халықаралық экономикалық қатынас түрлері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. Дүниежүзілік шаруашылық дамуының негізгі көрсеткіштері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

17. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық құрылымының модельдері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

18. Дүниежүзілік шаруашылықтағы Қазақстанның орны

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

19. Экономикалық даму деңгейі бойынша дүниежүзі елдерін топтастыру

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

20. Халықаралық ұйымдар және Қазақстан

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

21. Қазақстан Республикасының географиялық орны

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту