Қазақ әдебиеті 8-сынып

  • 30
  • 30

Курс авторы

Дина Мұхтарқызы

Қазақ әдебиеті 8-сынып

Бұл сыныпта оқушы әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтап, шығарма идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашады; — көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейді, үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолданады. Таңдауды қажет ететін сұрақтар Анализ және интерпретация — композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдай отырып, автор бейнесі мен кейіпкерлердің қарымқатынасындағы тілдік көріністі талдайды; — шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды; — шығармадан алған үзінділерді өңдеп, креативті түрде жазады.
 

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу