Қазақ тілі 8-сынып

  • 31
  • 31

1. Көне түркі жазба ескерткіштері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. Енесей, Талас, Орхон ескерткіштері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Қазақ жазуы тарихы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Құндылықтар әлемі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Ұлттық құндылықтар – ел болмысы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Әлем мәдениеті

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Көшпелілердің рухани мәдениеті

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Кәсіп пен еңбек

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Мамандық таңдау – маңызды іс

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Болашақ мамандықтары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Еңбек – бәрін жеңбек

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Он сегіз мың ғалам

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Ғарышты зерттеген астрономдар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. «Байқоңыр» ғарышайлағы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Адамзат бағындырған ғарыш

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. Биологиялық алуантүрлілік

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

17. Қазақстанның жануарлар мен өсімдіктер әлемі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

18. Қазақстанның Қызыл кітабы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

19. Қазақстандағы қорықтар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

20. Отан! Табиғат! Жер – Ана!

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

21. Сарқылатын және сарқылмайтын ресурстар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

22. Баламалы энергия қорлары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

23. Жасөспірімдік кезең және балалардың ерекшелігі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

24. Жасөспірім құқығы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

25. Театр – ұжымдық өнер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

26. Театр жанрлары мен түрлері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

27. Әлемнің әйгілі театрлары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

28. Театр – мәдениеттің ошағы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

29. Туризм – ел дамуының кепілі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

30. Қазақстандағы экотуризм

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

31. Қазақстанның көрікті жерлері және туристік маршруттар.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту