Математика 5-сынып (жаңа нұсқа)

  • 120
  • 120

1. Натурал сандар және нөл

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Координаталық сәуле. Натурал сандарды және нөл санын координаталық сәуледе кескіндеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Натурал сандарды салыстыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Натурал сандарды қосу және азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Натурал сандарды көбейту және бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Арифметикалық амалдардың қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Санды және әріпті өрнектер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Теңдеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Теңдеу түбірлерінің шешімін табу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Формулалар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Сандар тізбегі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Натурал сандардың бөлгіштері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Натурал сандардың еселіктері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Жай және құрама сандар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Натурал сандардың 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Натурал сандардың 3 –ке, 9-ға бөлінгіштік белгілері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Санның дәрежесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Дәреженің негізі. Дәреженің көрсеткіші

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. "Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. (1-деңгей) "

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. "Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. (2-деңгей) "

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Ең кіші ортақ еселік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Өзендегі қозғалыс

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Жай бөлшектің негізгі қасиеті

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Жай бөлшектерді қысқарту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Дұрыс және бұрыс бөлшектер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Аралас бөлшектер. Бұрыс бөлшекті аралас санға келтіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Аралас сандар. Аралас сандарды бұрыс бөлшекке келтіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Координаталық сәуледе жай бөлшектер мен аралас сандарды кескіндеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Жай бөлшектерді салыстыру (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Жай бөлшектерді салыстыру (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Аралас сандарды салыстыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Натурал санға жай бөлшекті қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Натурал саннан жай бөлшекті азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Бөлімдері бірдей аралас сандарды қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Бөлімдері бірдей аралас сандарды азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

45. Бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

46. Бөлімдері әртүрлі аралас сандарды азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

47. Натурал сан мен аралас санды қосу және азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

48. Аликвоттық бөлшектер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

49. Жай бөлшекті натурал санға көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

50. Жай бөлшектерді көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

51. Аралас сандарды натурал санға көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

52. Аралас санды жай бөлшекке көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

53. Аралас сандарды көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

54. Өзара кері сандар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

55. Натурал сан мен жай бөлшекті бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

56. Жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

57. Натурал сан мен аралас санды бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

58. Жай бөлшек пен аралас санды бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

59. Аралас санды аралас санға бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

60. Жай бөлшектер мен аралас сандарға амалдар қолдану. (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

61. Жай бөлшектер мен аралас сандарға амалдар қолдану. (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

62. Бөлшек сандар арқылы теңдеу шығару (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

63. Бөлшек сандар арқылы теңдеу шығару (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

64. Бөлшектерге қатысты мәтін есептер (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

65. Бөлшектерге қатысты мәтін есептер (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

66. Санның бөлігін табу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

67. Шаманың бөлігін табу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

68. Бөлігі бойынша санды табу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

69. Бөлігі бойынша шаманы табу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

70. Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

71. Бөлшектерге қатысты мәтінді есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

72. Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

73. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

74. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

75. Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

76. Ондық бөлшектерді салыстыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

77. Ондық бөлшектерді қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

78. Ондық бөлшектерді азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

79. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

80. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

81. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

82. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

83. Ондық бөлшектерді 10,100,1000,... сандарына көбейту және бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

84. Ондық бөлшектерді 0,1; 0,01; 0,001;... сандарына көбейту және бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

85. Ондық бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану. (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

86. Ондық бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану. (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

87. Ондық бөлшектер арқылы мәтін есеп шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

88. Ондық бөлшектер арқылы теңдеу шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

89. Ондық бөлшектерді дөңгелектеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

90. Бөлшектерден тұратын сандар тізбегі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

91. Жиындар. Жиын элементтері. Жиындарды кескіндеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

92. Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

93. Жиындардың бірігуі мен қиылысуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

94. Жиындарға берілген есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

95. Эйлер-Венн диаграммасы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

96. Пайыз ұғымы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

97. Бөлшекті пайызға айналдыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

98. Пайызды бөлшекке айналдыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

99. Берілген cанның пайызын табу (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

100. Берілген cанның пайызын табу (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

101. Сандардың пайыздық қатынасын табу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

102. Пайызы бойынша санды табу (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

103. Пайызы бойынша санды табу (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

104. Пайыздарға қатысты мәтін есептер (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

105. Пайыздарға қатысты мәтін есептер (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

106. Бұрыш. Бұрыштың градустық өлшемі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

107. Транспортир.Бұрыштарды өлшеу және салу (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

108. Транспортир.Бұрыштарды өлшеу және салу (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

109. Бұрыштарды салыстыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

110. Бұрыштың түрлері (1-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

111. Бұрыштың түрлері (2-деңгей)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

112. Көпбұрыш. Фигуралардың периметрі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

113. Фигуралардың ауданы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

114. Шеңбер.Дөңгелек

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

115. Дөңгелек сектор

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

116. Статистикалық мәліметтерді беру тәсілдері . Бағанды және сызықтық диаграммалар.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

117. Дөңгелек және графиктік диаграммалар. Кестелер.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

118. Тік бұрышты параллелепипед және оның жазбасы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

119. Куб және оның жазбасы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

120. Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды құрастыруға берілген есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...