Химия 11-сынып (тақтадағы нұсқа)

  • 31
  • 32

1. Органикалық қосылыстардың жіктелуі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Алкандар. Номенклатурасы. Изомерия

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Алкандардың құрылысы және табиғатта кездесуі мен алынуы, қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Алкендер. Құрылысы. Изомериясы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Алкендердің алынуы және қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Алкиндер құрылысы және изомериясы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Алкиндер. Алу әдістер. Химиялық қасиеттері және қолданылуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Арендер. Бензол. Арендердің алынуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Арендердің қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Таскөмір. Таскөмір кокстеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Спирттер. Қаныққан біратомды спирттер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Спирттердің қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Фенолдар құрылысы және алу әдістері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Фенолдар химиялық қасиеттері және қолданылуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Карбонилді қосылыстар. Альдегидтер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Альдегидтердің қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Карбон қышқылдары, табиғатта кездесуі және алу жолдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Карбон қышқылдарының қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Жай және күрделі эфирлер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Майлар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Сабын және синтетикалық жуғыш заттар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Көмірсулар. Моносахаридтер. Глюкоза

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Дисахаридтер және полисахаридтер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Азотты органикалық қосылыстар. Аминдер. Құрылымы және қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Амин қышқылдарының алынуы және қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Құрамында азоты бар гетероциклді қосылыстар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Нәруыздар (Белоктар)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Нуклеин қышқылдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы туралы түсінік. Алу әдістері. Полимерлердің қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Пластмассалар. Маңызды өкілдері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Көксағыз (каучук) синтезі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Синтездік талшықтар және олардың маңызды өкілдері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Бос мұғалімді іздеу...