Физика 11-сынып (тақтадағы нұсқасы)

  • 41
  • 41

1. Механикалық гармоникалық тербелістер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. Математикалық және серіппелі маятниктер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Тербелмелі контурдағы электромагниттік тербелістер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Электромагниттік гармоникалық тербелстердің графиктері. Еріксіз тербелістер. Автотербелістер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Айымалы ток. Электр энергиясын өндіру және тұтыну

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Айнымалы ток тізбегінде активті, сыйымдылық, индуктивті кедергілер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Айнымалы токтың толық тізбегі үшін Ом заңы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Айнымалы ток генераторы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Электромагниттік өріс

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Электромагниттік толқындар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Электромагниттік толқындар шығару. Герц тәжірибелері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Электромагниттік толқындардың энергиясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. Электромагниттік толқындар шкаласы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Толқындық қозғалыс жайлы түсінік

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. Толқындардың интерференция және дифракция құбылыстары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

17. Жарықтың интерференциясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

18. Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

19. Жарық дисперсиясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

20. Жарықтың поляризациясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

21. Геометриялық оптика. Жарықтың түзусызықты таралуы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

22. Жарықтың шағылу құбылысы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

23. Жарықтың сыну құбылысы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

24. Линзалар. Жұқа линзаның формуласы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

25. Механикадағы салыстырмалық принципі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

26. Салыстырмалылық теорияның постулаттары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

27. Лоренц түрлендірулері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

28. Жылулық сәуле шығару

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

29. Стефан-Больцман және Вин заңдары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

30. Люминесценция

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

31. Фотоэффект

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

32. Фотондар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

33. Рентген сәулелері және жарықтың қысымы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

34. Атомдық ядролық моделі. Резерфорд тәжірибесі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

35. Бор постулаттары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

36. Сутектес атом үшін Бор теориясы. Франк-Герц тәжірибесі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

37. Атом ядросы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

38. Ядроның нуклондық моделі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

39. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

40. Табиғи радиоактивтілік

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

41. Радиоактивті ыдырау заңы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

Бос муғалімді іздеу...