Қазақ тілі ҰБТ

  • 50
  • 50

1. Кіріспе сабақ. Лексика. Сөз және сөз мағыналары.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Синоним. Антоним. Омоним. Көп мағыналы сөздер.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Тұрақты тіркес. Мақал-мәтелдер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Қолдану аясы шектеулі сөздер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Табу сөз. Эвфемизм мен дисфемизм.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Дыбыс және әріп. Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыс емлесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс емлесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Буын. Тасымал. Екпін

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Үндестік заңы. Буын үндестігі. Дыбыс үндестігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Орфография және орфоэпия

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Морфология. Сөз құрамы. Күрделі сөз

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Қосымша. Жұрнақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Қосымша. Жалғау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Зат есім. Көмекші есім

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Сын есім. Сын есімнің шырайлары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Сан есім. Сан есім түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Есімдік. Есімдіктің түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Етістік. Етістіктің түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Есімше. Көсемше.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Етістіктің шақтары. Етіс

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Етістіктің райлары. Тұйық етістік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Үстеу. Үстеудің түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Еліктеу сөз. Одағай

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Шылау. Шылау түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Сөз тіркесі. Сөз тіркесінің түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Сөздердің байланысу тәсілдері. Сөздердің байланысу түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Сөйлем

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Сөйлем түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Сөйлем мүшелері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Сөйлем мүшелері. Баяндауыш

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Сөйлем мүшелері. Анықтауыш. Толықтауыш. Пысықтауыш

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сөйлемнің Жалпылауыш мүшелері. Айқындауыш мүше. Оқшау сөз

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Төл сөз. Төлеу сөз. Автор сөзі. Диалог

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Аралас құрмалас сөйлем

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Құрмалас сөйлемнің көп құрамды түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Пунктуация. Нүкте. Леп белгісі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Стиль түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Ауызекі сөйлеу стилі. Көркем әдебиет стилі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Ғылыми стиль. Публицистикалық стиль

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Ресми іс-қағаздар стилі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Тестпен жұмыс. Талдау 1

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Тестпен жұмыс. Талдау 2

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

45. Тестпен жұмыс. Талдау 3

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

46. Тестпен жұмыс. Талдау 4

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

47. Тестпен жұмыс. Талдау 5

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

48. Тестпен жұмыс. Талдау 6

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

49. Тестпен жұмыс. Талдау 7

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

50. Тестпен жұмыс. Талдау 8

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу