Қазақ әдебиеті 11-сынып

  • 40
  • 33

1. С.Сейфуллиннің «Сыр сандық» өлеңінің көтерген мәселесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. С.Сейфуллиннің «Сыр сандық» өлеңіне композициялық талдау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. І.Есенберлиннің «Қаһар» романының көтерген мәселелері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. С.Сейфуллиннің «Сыр сандық» өлеңінің тілдік ерекшелігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. І.Есенберлиннің «Қаһар» романының идеясы мен сюжеті

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. І.Есенберлиннің «Қаһар» романың кейіпкерлер жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. І.Есенберлиннің «Қаһар» романындағы жалпы адамзаттық құндылықтар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. А.Сүлейменовтің «Бесатар» повесіндегі көтерілген мәселелер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. А.Сүлейменовтің «Бесатар» повесіндегі кейіпкерлер жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. А.Сүлейменовтің «Бесатар» повесінің тарихи, көркемдік құндылығы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. А.Сүлейменовтің «Бесатар» повесі және әдеби сын

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Қ. Аманжоловтың «Өзім туралы» өлеңіне композициялық талдау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Қ. Аманжоловтың «Өзім туралы» өлеңінің идеясы мен сюжеті

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Қ. Аманжоловтың «Өзім туралы» өлеңіндегі көркемдегіш құралдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Қ. Аманжоловтың «Өзім туралы» өлеңінің тарихи құндылығы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Смағұл Елубайдың «Жалған дүние» романында көтерілген мәселелер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Смағұл Елубайдың «Жалған дүние» романының жанрлық ерекшелігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Смағұл Елубайдың «Жалған дүние» романындағы кейіпкерлер әлемі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Смағұл Елубайдың «Жалған дүние» романдағы көркемдегіш құралдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Смағұл Елубайдың «Жалған дүние» романын ғаламдық әдебиетпен салыстыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының өмірмен байланысы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы кейіпкерлер әлемі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы өмір шындығы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы көркемдегіш құралдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының ғаламдық әдебиеттен алатын орны

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы адамзаттық құндылықтар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы тарихи құндылық

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы және мазмұндас шығармалар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы және әдеби сын

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Т. Молдағалиевтің «Бауырлар» өлеңі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Т. Молдағалиевтің «Бауырлар» өлеңіндегі көркемдегіш құралдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Т. Молдағалиевтің «Бауырлар» өлеңінің көтерген мәселесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту