Химия 11-сынып (жаңа нұсқа)

  • 39
  • 36

1. Бензол молекуласының құрылысы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. Бензол және оның гомологтарын алу. 1-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Бензол және оның гомологтарын алу. 2-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Бензол және оның гомологтарының химиялық қасиеттері. 1-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Бензол және оның гомологтарының химиялық қасиеттері. 2-бөлім

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Карбонильді қосылыстардың құрылысы және номенклатурасы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Альдегидтер және кетондардың алынуы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Альдегидтер және кетондардың тотығу, нуклеофильді қосылу реакциялары.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Карбон қышқылдарының қасиеттері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Этерификация реакциясы. Күрделі эфирлер және сабын

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Майлар. Майлардың құрылысы мен қасиеттері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Аминдердің жіктелуі және номенклатурасы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Аминқышқылдары, аминқышқылдарының қасиеттері және ақуыздың түзілуі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. Нәруыздардың түзілуі және нуклеин қышқылдары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Көмірсулар. Моносахаридтер Құрылысы, қасиеттері және қолданылуы.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. "Дисахаридтер және полисахаридтер. Құрылысы, қасиеттері және қолданылуы "

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

17. Ферменттер ролі және қолданылуы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

18. "Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылымы. Аденозинтрифосфат және энергия "

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

19. Биологиялық маңызды металдар. Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

20. "Жоғары молекулалы қосылыстардың негізгі ұғымдары "

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

21. Полимерлену реакциясы және поликонденсация.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

22. "Пластмассалар, талшықтар және олардың өкілдері. Полимерлердің қоршаған ортаға әсері "

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

23. Тотығу-тотықсыздану реакциялары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

24. Электрохимиялық потенциалдар қатары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

25. Органикалық синтез

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

26. "14-топ элементтері "

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

27. Азот

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

28. Күкірт және оның қосылыстарының қасиеттері.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

29. Қышқылдар мен негіздер теориясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

30. Буферлік ерітінділер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

31. Металдар және құймаларды алу

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

32. Ауыспалы металдардың жалпы сипаттамасы. Кешенді қосылыстар. Ауыспалы металдардың биологиялық ролі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

33. Жаңа материалдар. Физиологиялық белсенді табиғи және синтетикалық қосылыстар. Дәрілік препараттарды синтездеу және өндіру.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

34. Нанотехнология. Нанокөміртекті бөлшектердің құрылымы.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

35. Полимерлер. Жаңа материалдардың практикалық мәні.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

36. Жасыл химияның 12 принципі. Атмосфера, гидросфера, литосфераның ластануы. Жердің озон қабатының бұзылуы.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу