Қазақстан тарихы 11-сынып

  • 25
  • 25

1. Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Қолөнер мен кәсіптер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Қазақстан халқының моноэтникалық құрамының өзгеруі (XVIII ғасыр- XXғасырдың басы)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Қазақстан Республикасының көші-қон саясаты

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Қазақстанның саяси-әлеуметтік және мәдени өміріндегі Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. «Зарзаман» ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. «Алаш» ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. «Алаш» қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының тарихи негізі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Ортағасырлық Қазақстандағы ғылымның дамуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. XVIII-ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы зерттеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. XIX - ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы оқу орындарының қызметі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Кеңестік білім беру жүйесінің жетістіктері мен қайшылықтары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Қазақ КСР Ғылым академиясы – КСРО-ның ірі ғылыми орталығы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Қазақстан Республикасы білімімен ғылымы дамуының мәселелері мен болашағы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту