Алгебра 11-сынып (жаңа нұсқа)

  • 44
  • 44

1. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Анықталмаған интеграл қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Интегралдау әдістері. Жаңа айнымалы енгізу әдісі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Интегралдау әдістері. Бөліктеп интегралдау әдісі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Қисықсызықты трапеция және оның ауданы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Анықталған интеграл. Ньютон – Лейбниц формуласы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Анықталған интегралға есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Айналу денесінің көлемін есептеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Бас жиынтық және таңдама

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. n-ші дәрежелі түбірге есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Рационал және иррационал көрсеткішті дәрежелер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Рационал және иррационал көрсеткішті дәрежелерге есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Иррационал өрнектерді түрлендіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Дәрежелік функция және оның қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның интегралы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Иррационал теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Иррационал теңдеулерге есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Иррационал теңдеулер жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Иррационал теңдеулер жүйесіне есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Иррационал теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Иррационал теңсіздіктерге есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Жорамал сандар. Комплекс санның анықтамасы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. Алгебраның негізгі теоремасы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Көрсеткіштік функция және оның қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Сан логарифмі. Негізгі логарифмдік тепе-теңдіктер. Логарифмнің қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Логарифмнің қасиеттеріне есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Логарифмдік функцияның туындысы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Көрсеткіштік теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Көрсеткіштік теңдеулер жүйеcі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Көрсеткіштік теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Логарифмдік теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу