Құқық негіздері 11-сынып

  • 33
  • 33

1. Заң шығару жүйесі. Құқықтық актілердің құрылымы. Заңдылық және құқықтық тәртіп

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Құқықты түсіндіру. Құқықтық сана

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Құқықты түсіндіру. Құқықтық сана. Құқықтық мәдениет және құқықтық мінез-құлық

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Құқықбұзушылық. Заңды жауапкершілік. Заңдылық және құқықтық тәртіп

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. «Саяси жүйе» түсінігі. Саяси жүйенің негізгі элементтері. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Қазақстан Республикасы - құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның негізгі функционалдық қажеттілігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалу механизмі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Адам құқықтары және қоғамдағы жанжалдар. Құқықтық жанжалдарды шешу жолдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Құқықтық мемлекеттегі сот пен сот төрелігі. Сот жүйесінің элементтері. Судьяның құқықтық мәртебесі және олардың қызметіне кепілдік беру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Азаматтық түсінігі. Қос азаматтық. Азаматтықты алу мен тоқтату. Азаматтық - Қазақстан Республикасы конституция лық құқығының институты

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Сайлау. Дауыс беру қағидаттары. «Құқықтық мемлекеттегі» сайлау мен дауыс беру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Әкімшілік мәжбүрлеу. Әкімшілік құқықбұзушылық пен жауапкершілік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Қоғамдық тәртіпке және адамгершілікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. «Жер құқығы» ұғымы, жүйесі, қағидаттары.Жер құқығының қайнар көздері. Жерге меншік құқығы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Жер заңдарын бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Қылмыстық құқықбұзушылықтарды жіктеу. Қылмыстық құқықбұзушылық санатына қарай қылмыс түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. «Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық» түсінігі мен белгілері. Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық түрлері.Сыбайлас жемқорлық үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Азаматтық-құқықтық келісімшарт.Азаматтық құқықтық шартты жасасу, өзгерту және бұзу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Сату-сатып алу келісімшарты. Бөлшектеп сатып алу-сату шартының ерекшеліктері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Зиян келтіру салдарынан туындаған міндеттемелер. Зиян келтіргені үшін тағайындалатын жауапкершілік түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Мұрагерлік құқықтың жалпы сипаттамасы. Заң бойынша және өсиет бойынша мұрагерлік ету

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. Сатушының және жұмыстарды орындайтын адамдардың құқықтары мен міндеттері.Нақты жағдаяттарды талдау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Отбасы. Отбасы түрлері. Некеге тұрудың шарттары мен тәртібі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері. Еңбек даулары. Еңбек дауларының қарастырылу механизмі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі мен маңызы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Ведомостволық бағыныштылық пен соттылықтың институттары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істерді қозғау тәртібі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтары мен міндеттері.ҚР халықаралық құқық субьектісі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Халықаралық актілер негізінде білім алу кезінде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғау, еңбек қатынастары саласында шетелдегі құқықтарын іске асыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу