Ағылшын тілі ҰБТ

  • 62
  • 61

1. Countable and uncountable nouns. (Саналатын және саналмайтын затесімдер)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Singular and plural nouns. (Зат есімнің жекеше және көпше түрі)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Possessive case of nouns. (Тәуелдік септік)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Personal and Possessive Pronouns. (Жіктеу және тәуелдеу есімдіктері)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Demonstrative and Relative Pronouns. (Сілтеу және сұрау есімдіктері)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Indefinite Pronouns (some/any/no/every). (Белгісіздік есімдіктері)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Comparison of adjectives. (Сын есімдердің шырайлары)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Adverbs. (Үстеу)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Comparison of adverbs. (Үстеу шырайлары)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Cardinal and Ordinal Numerals. (Есептік және реттік сан есімдер)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Numerals. Fractions and Decimals. (Cан есім. Ондық және бөлшектік сан есімдер)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. The articles. Артикльдер. A/an/

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Definite article. Белгілілік артикльдері. the/zero article

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Verbs “to be”. “to be” етістігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Verbs. Present Simple (Part 1)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Verbs. Present Simple (Part 2)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Present Continuous

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Етістік. Present Continuous VS Present Simple

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Етістік. Past Simple CC + regular/irregular verbs

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Етістік. Past Simple +/-/?

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Етістік. Past Continuous CC +/-/?

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Етістік. Past Continuous VS Past Simple

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Етістік. Future Simple CC +/-/?

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Етістік. Future Continuous CC +/-/? (1-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Етістік. Future Continuous +/-/? (2-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Етістік. Present Perfect +/-/? CC

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Етістік. Present Perfect VS Past Simple

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Етістік. Past Perfect +/-/? CC

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Етістік. Future Perfect +/-/? CC

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Етістік. Future simple in – the –past +/-/?

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Етістіктің шақтары бойынша қорытынды сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Модальды етістіктер Can, may, could, be able to

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Модальды етістіктер Must, Should,Have to

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Passive Voice Present/Past/Future Simple

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Passive Voice Present/Past/Future Simple

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Сөйлемдер: сұраулы сөйлемдердің түрлері Tag question

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Етістіктің жақсыз түрлері: Gerund vs Infinitive

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Етістіктің жақсыз түрлері: Participle I,II

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Шақтардың қиысуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Төл сөз, төлеу сөз

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. There is/there are

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. To be going to

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Used to

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Complex Object. Complex Subject

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

45. Райлар: бұйрық рай, ашық рай, шартты рай

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

46. Райлар: шартты рай-Conditional sentences 1+2

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

47. Райлар: шартты рай-Conditional sentences 3+0

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

48. Предлогтар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

49. Приставкалар, жұрнақтар, жалғаулар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

50. Синонимдер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

51. Антонимдер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

52. Фразалық етістіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

53. Идиомалар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

54. Мақалдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

55. Мәтінмен жұмыс. Лайфхактар мен кенестер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

56. Елтану. Қазақстан

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

57. Елтану.Ұлыбритания

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

58. Елтану. АҚШ, мектептердегі білімінің өзгешеліктері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

59. Елтану. Австралия мен Жаңа Зеландияның мемлекеттік құрылымы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

60. Тест жасау барысындағы лайфхактар мен кеңестер. Топ қателер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

61. Subjunctive Mood. I wish

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу