Математика ҰБТ

  • 81
  • 82

1. Натурал сандар және нөл саны

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Санды және әріпті өрнектерге амалдар қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Мәтінді есептерді теңдеу құру арқылы шешу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Құрама сандарды көбейткіштерге жіктеу. ЕҮОБ және ЕКОЕ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерге амалдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Рационал сандар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Рационал сандарға амалдар қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Рационал сандардың периодты ондық бөлшекпен жазылуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Дәрежелері бар өрнектерді түрлендіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Қысқаша көбейту формалары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Қысқаша көбейту формаларын қолданып өрнектерді ықшамдау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Алгебралық бөлшек және оларға амалдар қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Алгебралық бөлшектерді көбейту, дәрежеге шығару және бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Арифметикалық квадрат түбір және оның қасиеттері. Иррационалдықтан құтылу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. n -дәрежелі арифметикалық түбір және оның қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. n-ші дәрежелі арифметикалық түбір бар өрнектерді түрлендірулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Сызықтық теңдеу және квадрат теңдеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Бөлшек рационал теңдеу. Квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Сызықтық, квадрат және рационал теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Модулі бар теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Иррационал теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Иррационал теңдеулер жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Теңсіздіктер жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Модулі бар теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Иррационал теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Аралас теңсіздіктер жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Функциялар. Функцияларды зерттеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Сызықтық функция

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Квадрат функция

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Квадрат функцияның графиктері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. y=k/x-кері пропорционалдық функциясы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Арифметикалық түбірі бар функция

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Модуль таңбасы бар функциялар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Күрделі және кері функция

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Арифметикалық прогрессия

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Геомертриялық прогрессия

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Тригонометриялық функциялар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Тригонометриялық тепе-теңдіктер және келтіру формулалары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

45. Қосу формулалары. Қосбұрышының формулалары. Жарты бұрыштың формулалары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

46. Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін қосынды мен айырымға түрлендіру формулалары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

47. Кейбір тригонометриялық формулалар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

48. Тригонометриялық ықшамдаулар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

49. Тригонометриялық функциялардың графиктері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

50. Кері тригонометриялық функциялар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

51. Кері тригонометриялық функциялар мен тригонометриялық амалдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

52. Кері тригонометриялық теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

53. Тригонометриялық теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

54. Тригонометриялық теңдеулерді шешудің әдістері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

55. Тригонометриялық теңдеулер жүйесін шешу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

56. Тригонометриялық теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

57. Тригонометриялық теңсіздіктер жүйесін шешу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

58. Туынды. Туындыны табу ережелері. Функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

59. Тригонметриялық және кері тригонометриялық функциялардың туындысы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

60. Күрделі функцияның туындысы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

61. Туындыға байланысты тестте жиі кездесетін есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

62. Туындының көмегімен функцияны зерттеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

63. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

64. Қисықсызықты фигуралардың ауданы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

65. Тестте жиі кездесетін жазық фигураның ауданын табу есептері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

66. Айналу денесінің көлемін анықталған интегралдың көмегімен анықтау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

67. Көрсеткіштік функцияның графигі. Көрсеткіштік функцияның туындысы және интегралы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

68. Логарифмдік функциялардың графигі. Санның логарифмі және оның қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

69. Логарифмдік өрнектерді ықшамдау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

70. Көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың туындысы. Көрсеткіштік функцияның алғашқы туындысы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

71. Көрсеткіштік теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

72. Көрсеткіштік теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

73. Логарифмдік теңдеулер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

74. Логарифмдік теңсіздіктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

75. Аралас теңдеулер жүйесіне есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

76. Аралас теңсіздіктер жүйесіне есептер шығару

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

77. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін графиктік тәсілмен шешу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

78. Түзу сызықты қозғалысқа арналған мәтінді есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

79. Өзен бойымен қозғалысқа арналған мәтінді есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

80. Жұмысқа және еңбек өнімділігі арналған мәтінді есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

81. Бассейн мен құбырға арналған мәтінді есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

82. Қоспаға және концентрацияға арналған мәтінді есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу