Геометрия 7-сынып

  • 20
  • 20

1. Нүкте, түзу және кесінді

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. Жарты жазықтық, сәуле және бұрыш

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Аксиомалар және теоремалар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Үшбұрыштар. Берілген үшбұрышқа тең үшбұрштың бар болуы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Параллель түзулер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Сыбайлас және вертикаль бұрыштар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Перпендикуляр түзулер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Бұрыш биссектрисасы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші және екінші белгілері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Үшбұрыштың биіктігі, биссектрисасы, медианасы және орта сызығы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Түзулердің параллельдік белгілері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. Тік бұрышты үшбұрыш

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Үшбұрыш қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатынастар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. Үшбұрыштар теңсіздігі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

17. Шеңбер және дөңгелек

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

18. Шеңберге жүргізілген жанаманың қасиеті

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

19. Үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған шеңбер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

20. Геометрияның қарапайым салу есептері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту