Химия 10-сынып (жаңа нұсқа)

  • 42
  • 17

1. Атом – күрделі бөлшек

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Атомдық масса. Орташа салыстыырмалы атомдық массаны есептеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Радиоактивтілік (1-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Радиоактивтілік (2-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Энергетикалық деңгейлер. Кванттық сандар және орбитальдар (1-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Энергетикалық деңгейлер. Кванттық сандар және орбитальдар (2-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Энергетикалық деңгейлер. Кванттық сандар және орбитальдар (3-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Период және топ бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары (1-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Период және топ бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары (2-бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Ковалентті байланыс. Байланыс полярлығы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Гибридтену түрлері: sp, sp2, sp3

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Иондық байланыс. Валентті электрон жұбы бұлттарының тебісу теориясы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Металдық байланыс. Сутектік байланыс

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Кристалдық торлар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Химияның негізгі стехиометриялық заңдары. Реакция теңдеулері бойынша есептеулер. «Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің проценттік шығымын есептеу»

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Ішкі энергия және энтальпия

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Гесс заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту