Биология 11-сынып

  • 20
  • 16

1. Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. Антиденелердің арнайылығы. Антигендер мен антиденелердің әрекеттесуі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. Фермент пен субстраттың өзара әрекеттесуі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Ферментативті катализде белсенді орталықтың рөлі. Фишердің теориясы. Ферменттердің иммобилизациясы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуі. Ферменттердің белсенділігін реттеу. Дәрілік препараттар мен ауыр металдар иондарының ферменттердің белсенділігіне әсері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Ортаның абиотикалық факторлары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Орта факторларының әсер ету қарқындылығы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Ортаның биотикалық факторлары. Қоректік тізбектер және экологиялық пирамидалар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Антропогендік факторлар.Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және табиғатты ластанудан қорғау

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Табиғат эталондары мен табиғат ескерткіштері, табиғи кешендер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Экологиялық білім, тәрбие және мәдениет

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Жер ғаламшарының экологиялық апаттары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Қазақстанның экологиялық апатты аймақтары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Организмдер арасындағы қарым-қатынастың формалары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. Антогонизмдік қарым-қатынастар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Өсімдіктер мен жануарлардың құрылымдық ерекшеліктерінадамның шаруашылық әрекетінде пайдалану

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. Табиғаттағы тіршілік иелерінің формалары және олардың өнеркәсіптік аналогтері

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту