Математика 6-сынып

  • 57
  • 58

1. Натурал сандардың бөлінгіштігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Жай бөлшектерге арифметикалық амалдарды қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Ондық бөлшектерге арифметикалық амалдарды қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Берілген санның процентін табу. Проценті бойынша санды табу.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Екі санның қатынасы. Берілген қатынаста бөлу. Екі санның пайыздық қатынасы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті (1 бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті (2 бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Тура пропорционал тәуелділік. Кері пропорционал тәуелділік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Масштаб

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера (1 бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера (2 бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Оң сандар. Теріс сандар. Координаталық түзу. Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Санның модулі.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Рационал сандарды салыстыру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Рационал сандарды азайту. Координаталық түзуде нүктелердің арақашықтығы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Рационал сандарды көбейту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Рационал сандарды қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Рационал сандарды бөлу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Рационал санды шексіз периодты ондық бөлшек түрінде беру. Шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Рационал сандарға арифметикалық амалдарды қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Айнымалы. Айнымалысы бар өрнек

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Жақшаларды ашу. Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Тепе-теңдік. Алгебралық өрнектерді түрлендіру

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Мәтінді есептерді шығару. 1-бөлім

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Мәтінді есептерді шығару 2-бөлім

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Санды теңдіктер және олардың қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару (I бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару (ІІ бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Сан аралықтар. Сан аралықтардың бірігуі мен қиылысуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу (I бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу (II бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу (І бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу (ІІ бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Перпендикуляр түзулер және кесінділер. Параллель түзулер және кесінділер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Координаталық жазықтық. Тікбұрышты координаталар жүйесі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Центрлік симметрия. Осьтік симметрия

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы (Призма мен пирамиданың кескіндері)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар (Айналу денелерінің кескіндері)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

45. "Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, өзгеріс ауқымы (құлашы) І бөлім"

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

46. "Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, өзгеріс ауқымы (құлашы) ІІ бөлім"

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

47. Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері арқылы шығару (1 бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

48. «Қозғалыстың орташа жалдамдығын табуға есептер шығару. Іріктеу тәсілмен коомбинаторикалық есептерді шығару»

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

49. Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік тәсіл

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

50. Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: графиктік тәсіл

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

51. Нақты процестердің графиктерін қолданып шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

52. Тура пропорционалдық және оның графигі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

53. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

54. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

55. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері (І бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

56. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері (ІІ бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

57. Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері арқылы шығару (1 бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

58. Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері арқылы шығару (2 бөлім)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу