Математика 2-сынып

  • 119
  • 119

1. 1-сабақ. 0-ден 10-ға дейінгі сандар. 11-ден 20-ға дейінгі сандар.Толық ондықтар.100 саны

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. 2-сабақ. 21-ден 100-ге дейінгі сандар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. 3-сабақ. Екі таңбалы сандардың ондық құрамы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. 4-сабақ. Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. 6-сабақ. Ондықтан аттап өту арқылы қосу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. 7-сабақ. Ондықтан аттап өту арқылы азайту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. 8-сабақ. 11 санының құрамы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. 9-сабақ. Өткенді бекіту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. 10-сабақ. 12 санының құрамы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. 11-сабақ. Өткенді бекіту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. 12-сабақ. 13 санының құрамы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. 13-сабақ. 14 санының құрамы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. 14-сабақ. 15,16 сандарының құрамы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. 15-сабақ. 17,18 сандарының құрамы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. 16-сабақ. 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту кестесі.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. 17-сабақ. Өткенді бекіту.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. 18-сабақ. 100 көлемінде ауызша қосу және азайту. 1-сағат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. 100 көлемінде ауызша қосу және азайту. 2-сағат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. 100 көлемінде ауызша қосу және азайту. 3-сағат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. 100 көлемінде ауызша қосу және азайту. 4-сағат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. 100 көлемінде ауызша қосу және азайту. 5-сағат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. 23-сабақ. Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеті

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. 24-сабақ. Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 1-сағат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. 25-сабақ. Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 2-сағат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. 27-сабақ. Өлшеу құралдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. 28-сабақ. Метр

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. 29-сабақ. Центнер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. 30-сабақ. Шамалармен амалдар орындау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Рим цифрлары (33-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. 100-ге дейін санау (34-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Жүздік-жаңа санау бірлігі(35-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Жүздіктерді қосу және азайту (36-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Шамаларды қосу және азайту (37-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Тиімді тәсілмен қосу және азайту. Есепті әртүрлі тәсілмен шығару (38-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. 32+45, 77-32 (39-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. 46+14, 60-14, 82+18,100-82 (40-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Қосу және азайту (41-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Есептер шығару (42-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. 15+28, 43-15 (43-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Есептер шығару (44-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Өткенді бекіту (45-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Есептер шығару. Математикалық олимпиада.(46-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Тәулік (48-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Уақыт. Тәулік (49-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

45. Шамалар (50-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

46. Шамалар (51-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

47. Уақыт. Уақыттың өлшем бірліктері. (52-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

48. € және €/ белгілері (Жиын) (54-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

49. Жиынды біріктіру және бөлімдерге бөлу (55-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

50. Жиындардың қиылысуы (56-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

51. Ақиқат және жалған пікір (57-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

52. Ақиқат және жалған пікір (58-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

53. «Үш-үштен» комбинациялар нұсқасы(59-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

54. Мәліметтер жинау (60-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

55. Өткенді бекіту (61-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

56. Кестелер мен диаграммалар (62-сабақ)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

57. Бұрыш түрлері. Көп бұрыштар. 65-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

58. Көпбұрыштың түрлері.Шаршының және тіктөртбұрыштың қасиеттері. 66-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

59. Фигуралар салу. 67-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

60. Бұрыш және фигуралар салу. 68-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

61. Фигуралар тізбегі. 69-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

62. Тең топтармен санау. 71-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

63. Көбейту. 72-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

64. Бөлу. 73-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

65. Көбейтудің ауыстырымдылық заңы. 74 сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

66. Көбейту мен бөлудің байланысы. 75-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

67. 2 санын көбейту және бөлу кестесі. 76-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

68. 2 санын көбейту және бөлу кестесін бекіту. 77-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

69. 3 санына бөлу және көбейту кестесін құрастыру. 78- сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

70. 3 санына бөлу және көбейту кестесін бекіту. 79- сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

71. 4 санына бөлу және көбейту кестесін құрастыру. 80-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

72. Өткенді бекіту. 81 сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

73. 5 санын көбейту және бөлу кестесін құрастыру. 82-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

74. 2-5 сандарына көбейту және бөлу кестесін бекіту. 83 сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

75. Теңге. Монета және қағаз ақша. 84-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

76. Баға. Сан. Құн. 85-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

77. Жиындар және оларға амалдар қолдану. 86-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

78. Теңдік және тесіздіктер. Санды және әріпті өрнектер.88-сабақ.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

79. 1 санымен амалдар қолдану. 89-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

80. Өткенді бекіту. 90-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

81. Көбейту және бөлуге берілген теңдеулер. 91-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

82. Көбейту және бөлуге берілген теңдеулерді шешу. 92-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

83. Теңдеудің күрделірек түрі және оларды шешу. 93-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

84. Бірнеше есе арттыруға, кемітуге есептер шығару. 94-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

85. Еселік алыстыруға берілген есептерді шығару. 95-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

86. Есептер шығару. 96-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

87. Есептер шығару. 97-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

88. Есептер шығару. 98-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

89. «Бірнеше бірлікке артық немесе кем», «бірнеше есе артық немесе кем» қатынастарымен байланысты тура дәне жанама сұрақтармен берілгенесептер. 99-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

90. Есептер шығару. 100-сабақ.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

91. Есептер шығару. 101-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

92. Өткенді бекіту. 102-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

93. Тиімді есептеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

94. Өрнектердегі амалдардың орындалу реті

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

95. Өткенді бекіту. 107-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

96. Өткенді бекіту. 108-сабақ

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

97. 109-сабақ. Өткенді бекіту. Ауаны ластанудан қорғау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

98. 110-сабақ. Өткенді бекіту. Қазақстан қорықтары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

99. 111-сабақ. Өткенді бекіту. Табиғатты қорғау-Отанды сүю

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

100. 113-сабақ. Есептер шығару. Қазақстанға саяхат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

101. 114-сабақ. Құрама есептер. Астанаға саяхат.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

102. 115-сабақ. Құрама есептер. Астанаға саяхат. (2-сағат)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

103. 116-сабақ. Құрама есептер. Алматыға саяхат.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

104. 117-сабақ. Құрама есептер. Алматыға саяхат.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

105. 118-сабақ. Өткенді бекіту. Қазақстанның көрікті орындары.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

106. 120-сабақ. Үшбұрыш, тіктөртбұрыш, шаршының периметрі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

107. 121-сабақ. Фигуралар салу. Ауылға саяхат.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

108. 122-сабақ. Фигуралар салу. Теңізге саяхат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

109. 123-сабақ. Фигуралар салу. Теңізге саяхат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

110. 124-сабақ. Қозғалыс бағыты. Орманға саяхат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

111. 125-сабақ. Заттардың орналасуы. Жергілікті жердің планы 1-бөлім

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

112. 126-сабақ. Заттардың орналасуы. Жергілікті жердің планы 2-бөлім

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

113. 127- сабақ. Геометриялық мазмұндағы есептерді шығару.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

114. 128-сабақ. Геометриялық мазмұндағы есептерді шығару.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

115. 129-сабақ. Логикалық есептерді шығару. Саяхат кезіндегі басқатырғылар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

116. 130-сабақ. Логикалық есептерді шығару. Өзенге саяхат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

117. 131-сабақ. Өткенді бекіту. Мен не үйрендім ?

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

118. 132-сабақ. Өткенді бекіту

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

119. 135-сабақ. Мен не білемін ?

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Бос муғалімді іздеу...