География 11-сынып (жаңа нұсқа)

  • 56
  • 14

3. Табиғатты пайдалану және геоэколгия

0/22
1

Табиғатты пайдалану үдерістерін реттеу

2

Шаруашылық және тұтыну салаларында табиғатты пайдалану үдерістерін басқару

3

Мұнай-газ саласындағы табиғатты пайдалануды реттеу механизмі

4

Мемлекеттік және жергілікті табиғатты пайдаланудың заңнамалық аспектілері

5

Жергілікті күн тәрьібі – ХХІ. Әлеуметтік, экологиялық және экономикалық тиімділік

6

Табиғатты пайдалануды жергілікті басқару

7

«Экологиялық із» және тұрақты даму

8

Су және «экологиялық із»

9

Суды тұрақты пайдалану

10

Эко- және смарт-сити – болашақтағы қалалары

11

Табиғатты пайдалану тұжырымдамасы

12

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері

13

Табиғатты пайдаланудың геоэкологиялық аспектілері

14

Қоршаған ортаның сапасын бағалау

15

Экология және адам денсаулығы

16

Дүниежүзіндегі қоршаған орта сапасының кеңістік сипаты

17

Дүниежүзі халқының саны – маңызды геоэкологиялық фактор

18

Экожүйенің гомеостазы – табиғаттағы тепе-теңдік көрсеткіші

19

Тұрақты аймақтық дамудың геоэкологиялық индикаторлары

20

Экологиялық менеджмент

21

Тұрақты дамуға көшу

22

Аймақтық тұрақты даму