Физика 10-сынып

  • 55
  • 55

Курс авторы

Тастанбеков Абзал Кайратович

  • Тәжірибесі: 9 жыл
  • Оқушы саны: 450-ге жуық

Физика 10-сынып

Оқушы:

— механиканың, молекулалық физика мен термодинамиканың, электромагнетизмнің физикалық шамалары мен ұғымдарын;
— бастапқы физикалық ұғымдарды;
— практикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасының ережелерін;
— физикалық шамалардың өлшем бірліктерін;
— механика, молекулалық физика мен термодинамика, электромагнетизм бөлімдеріндегі ұғымдарды, формулаларды, заңдарды және физикалық тұрақты шамаларды;
— физикалық құбылыстарды біліп шығады.

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу