Мақала авторы

Меруерт Кунусова

ШҚО, Аягөз қаласы "Қалалық көпбейінді қазақ мектеп-гимназиясы" КММ

Қазақстан контекстінде үш тілде білім беру. Сабақ үлгісі.

 Кунусова М.О.,

ШҚО, Аягөз қаласы

"Қалалық көпсалалы қазақ мектеп-гимназиясы" КММ

физика, информатика пәндерінің мұғалімі

 

Қазақстан контекстінде үш тілде білім беру. Сабақ үлгісі.

            Көптілділік – екі тілден көп тілді меңгеру.  Билингвал – екі тілде сөйлейтін адам.  Ана тілі – баланың отбасы ересек мүшелерінен үйренетін бірінші тілі. Терминнің мәдени символикалық мәні болуы мүмкін. Мысалы, адамдар тілді төмен деңгейде меңгергеніне қарамастан, өз ұлтының тілін ана тілі деп есептеуі мүмкін.  Бірінші тіл (Т1) қазақ тілі (орыс тілі немесе өзге ұлттық тіл). Т1- ді баланың заңды өкілі бастауыш және негізгі мектептердегі оқу тілі ретінде таңдайды.  Екінші тіл (Т2) орыс немесе қазақ тілдеріне қатысты болып, оқытудың қосымша тілі ретінде қолданылады.  Үшінші тіл (Т3) әрқашан ағылшын тіліне қатысты қолданылады.  Көптілді білім беру – (А) екіден көп тілдерді әртүрлі пәндерді оқыту үшін ресми түрде пайдалану, (В) оқыту процесінде, кемінде, үш тілді пайдалану: ана тілін, өңірлік немесе ұлттық тілді және халықаралық тілді (ЮНЕСКО, 1999), (С) адамдардың жергілікті, мемлекеттік және жаһандық деңгейде білім алушылардан қоғамның толыққанды мүшесіне өтуін жүзеге асыратын оқыту процесі (Хорнбергер, 2009)  Тілдік ортаға енгізу (ағылш. Language immersion programme) -пәндерді екінші тілде оқыту арқылы екінші (шетел тілі болуы міндетті емес) тілді оқыту бағдарламасы. Мақсаты - оқушылардың тілдік құзыреттіліктерін дамыту немесе бірінші тілдің біліміне қосымша ретінде екінші тілді меңгеру сапасын арттыру  Пән мен тілді кіріктіріп оқыту (CLIL) - пәндік мазмұнын (тарих, физика және т.б.) оқушылардың екінші немесе үшінші тілінде оқыту әдістемесі. CLIL тіл арқылы пәнді оқып-үйрену және оқытылатын пән арқылы тілді үйренуге басты назар салады. CLIL түрлі білім беру контексттерде – балабақшаның ересек тобынан ЖОО-ға дейін қолданылады.

            "Ағылшын тілі және жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді (информатика, физика, химия, биология) кіріктіріп оқытудың әдістемесінде педагогикалық кіріктіру теориясының кейбір ғылыми ережелері қарастырылған, оқытудағы кіріктіру деген ең жалпылама түрінде келесі түсініктерді қарастырады:

– ғылымдардың арасындағы байланысты жүзеге асыратын пәнаралық байланыстарды дамыту және тереңдету;

– әртүрлі пәндерді келісе оқытудан оларды өзара терең байланыста оқытуға көшу.

             Алдымен кіріктіріп оқыту, кіріктірілген сабақ ұғымдарын қарастырайық. Кіріктіріп оқыту дегеніміз:

– біріншіден, сабақта пәнаралық байланыстарды дамытуды және тереңдетуді, олардың ғылымаралық байланысының түпнұсқасы, яғни түрлі пәндерді оқытуды қиыстырудан, олардың өзара терең байланысуына өтуді қарастыру болып табылады;

– екіншіден, жекелеген пәндер бойынша білімді біріктіретін, ұштастыратын жүйе, осының негізінде балалардың әлемді тұтастықта қабылдау қалыптасады;

 – үшіншіден, оқушылардың ойлау қабілеттерін белсендендіруге, танымдық белсенділіктері мен қызығушылықтарын, өз бетінше жұмыс істеуін дамытуға ықпал етеді, түрлі ғылым слаларына қатысты білімді қорытындылауға бағыттайды. 

            Пәнаралық байланыс жұмыстың мақсаты, мазмұны, әдістері және тәсілдері бойынша пайдаланып кіріктіріп оқытудың негізі болып табылады. Кіріктіріп оқыту барысында идеялар мен ұстанымдардың ұқсастығы айқын байқалады, сонымен бірге алынған білімді түрлі салаларда пайдалану мүмкіндігі пайда болады. Сондай-ақ, кіріктіріп оқыту барысында екі немесе одан да көп пәнді қарастыру және әлемдегі құбылыстар мен нысандардың өзара тығыз байланысын көрнекі көрсету мүмкіндігі болады. Кіріктіріп оқытуда жалпы білім беретін мектептерге арналған қолданыстағы оқу бағдарламалары және оқулықтардың аясын кеңейтетін, әртүрлі пәнаралық проблемалар қарастырылады. Бұндай тәсіл оқытудың түрлі әдістерімен (баяндама және әңгімелесу, түсіндіру, бақылау және тәжірибе, салыстыру, талдау және жинақтау, сонымен бірге компьютерде оқыту) үйлесімді байланыста болады. Пәндерді кіріктіріп оқытудың ұстанымдарының басты мақсаты – оқушылардың ойлау қабілетін дамытуды жүзеге асыруға бағытталған. Оқушыларды оқыту және тәрбиелеу міндеттерін сапалы шешуге мүмкіндік беретін оқу процесін кіріктіруді құрастыруға жағдай жасайды.

            Келесі кезекте жоғарыда айтылғандарды ұстана отырып  8-класта қазақ-ағылшын тілінде жүргізетін  физика сабағының  үлгісін ұсынамын.

Content:            Optical phenomena. Summary lesson.
 
Teaching aims:  to determine the level of knowledge acquired by students about the light phenomena;     

                            to enable students to distinguish between refraction and reflection of light and their properties;

Learning outcomes

Know:

             About refraction and reflection of light and their properties

            How to solve the problems         

            How to get images from lenses

          

            About  structures and function of optical devices

       Be able to:  -

               -  find the focus length, optical power of lenses,  use the formula of thin lens

                  -  explain how the refracted rays  travel  through lenses

                    -  describe the structures and function of optical devices 

                    - draw paths of incident and refracted rays through lenses

 Be aware: how important are the optical phenomena and devices in human life

Assessment

The learners can…

- distinguish between refraction and reflection of light and their properties;

- use the special formulas

- explain the  main ways of getting images trough lenses

- describe the structures and function of optical devices

 

 

Solve the problems

 

Get images from lenses

 

Describe and make the simple optical devices

 

Getting images

 

Say about importance of  optical devices

Communication

Vocabulary

Revisited: light ray, incident ray, reflected ray, refracted ray, lenses, mirrors, convex, concave, converging, diverging, optical center, principal axis, optical power, focus point, focus length, law of refraction, law of reflection, endoscope, optical fiber, laser, human eyes, ocular, objective, periscope, kaleidoscope, telescope, microscope, projector, 3D-glasses, etc.

Structures:

It is...

I think, it is… because…

You should...

We have...

Zero conditional sentences  for scientific facts

 

 

 

Functions:

Expressing opinion, giving advice, reacting to opinions

Examples of communication:

 

Telling definitions and examples of optical phenomena.

Explaining  the getting images from lenses.

Describing  the structures and function of optical devices.

 

 

 

 

It is convex lens, it is used for correct myopia.

It is concave lens, it is used for correct hyperopia.

If the incident ray is parallel to principle axis, refracted ray l pass  Focus point.

If  the incident ray is pass  Focus point, refracted ray is  parallel  to principle axis.

If the incident ray is pass  optical centre of lens, refracted ray   not changes direction.

 

Answer the questions, express  their own opinion.

Cognition
formulate laws of refraction and reflection; 
 
explain travelling of refracted or reflected  rays trough mirrors and lenses;
Giving examples of using optical phenomena. 

Examples of cognition:

formulate laws of refraction and reflection using a graph; 
explain travelling of refracted or reflected  rays trough mirrors and lenses drawing their paths;
 

Citizenship

Reasoning about importance of  the optical devices in human life

Examples of  citizenship:

Tell about the peculiarities and  importance of using the optical devices in human life.

Resources: book, pictures, videos, posters (papers), markers, worksheets, materials and details for practice.

 

 

 

 

#

Stage

Procedure

Materials

Interaction

Timing

1

Lead in

(activating prior  knowledge)

 

LOTS

T greets students: "Hello students. How are you?"

Ss will answer him

T: Who is absent today?

Ss will answer.

T wishes success and good mood Ss.

T shows the video on the board and reads the excerpt from the Shakarim's poem.

After it T asks  about what phenomena was shown and read:

T: " What did you see and hear?"

Answer: We saw and heard the light, Sun light, Moon, stars, shadow,

T: "What optical phenomena were show? How is the phenomena called?"

Correct answer: (travelling/spreading of light, refraction of light, reflection of light, shadow, lightening)

Ss share their ideas with the whole class, T says which answer is right or how will be it right

T: What do you think, why I ask you this questions? Can you guess what is the topic of our lesson?

Ss will tell their own opinions and Ss and T together will find the theme of lesson

For each answer Ss can get 1 smiley.

Interactive board

(presentation)

 

Video,

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the topic will be shown on the Whiteboard

WC

 

 

 

 

WC

 

 

 

 

 

 

WC

 

6 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Summarize the theory

(Creating  project)

 

 

HOTS

T divides the class into 4 groups by cards with different names from optic.

T: "Now you should  discuss in groups  the problem that  connected  with the names of groups using  given materials and present your answer using posters"

Ss will discuss and prepare the posters (8 min)

Ss will present  their answers (8 min)

For answer each Ss from group can get 1 or 2 smiley. 

Papers, markers and  materials

 

 

 

 

GW

 

 

 

 

 

16 min

3

Analyzing  practice  (solving  the problems) 

 

LOTS

T gives Ss the worksheets with the tasks  to identify the level of knowledge of chapter

Ss should  to solve test  for 5 minutes and check each other's work.

! for each correct answer of test  Ss can get 1 smiley. 

Worksheets

IW

8 min

4

Free practice

(making the kaleidoscope)

 

 

HOTS

T gives the worksheets with the instructions for making simple kaleidoscope

Ss should make a toy using given materials and details.

After making it Ss will answer to the T's questions:

1. What phenomena will be  used in this toy?

2. What roles have the shining things?

3. Can you present your toy to our guests?

Worksheets

PW

7 min

5

Using  given knowledge in life

HOTS

T shows to Ss the video

After watching the video Ss should give own opinion about why it  happened?

Video

IW

1 min

6

Feedback

 (showing mood by emoticons)

T gives Ss stickers

Ss should  write their opinion  about the lesson and stick a sticker  on the line  of  rainbow  they want.

T gives Ss homework and  end the lesson

 

Feedback poster  "Rainbow"

IW

2 min

Сабақтан көріністер

 

  • 8

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу